fb

Karkonosze: Ogłoszony 1 stopień zagrożenia lawinowego

Jak informuje GOPR Karkonosze opady śniegu oraz towarzyszący im wiatr spowodowały, że w Karkonoszach ogłoszony został 1 stopień zagrożenia lawinowego.

Zagrożone są punktowe miejsca na stromych zboczach, gdzie śnieg został przetransportowany przez wiatr. Depozyty odłożone są na stronach zawietrznych, za przełamaniami terenu, w górnych partiach żlebów i są słabo związane z podłożem. Pokrywa śniegowa w Karkonoszach jest nierównomiernie rozłożona i waha się w przedziale 10 do 60 cm.

Na ten moment główny problem związany jest z przenoszeniem śniegu przez wiatr, zarówno w czasie opadu, jak i śniegu już spadłego, który jest odkładanych w zagłębieniach terenu. Prognozowane dalsze opady śniegu i wiatr mogą przyczynić się do powiększenia już istniejących miejsc zagrożonych oraz do powstania nowych.

Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna. Wyzwolenie lawiny jest możliwe jedynie przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach na bardzo stromych lub ekstremalnych stokach. Możliwe jest samoistne schodzenie małych i średnich lawin.

Należy zachować szczególną ostrożność na stokach o nachyleniu większym niż 40 stopni lub szczególnie niekorzystny ze względu na rzeźbę terenu, pokrycie, bliskość grzbietu.

🚨Numery alarmowe do GOPR 985 i 601-100-300.

Źródło: GOPR Karkonosze.